Cu 2 pari

Serele de tip Bloc cu doi pari între tunele sunt avantajoase în cazul structurilor cu înnălțimea la culme pînă la 5,5m., cu o flexibilitate largă în dimensionarea și formarea carcasei, utilizînd aceleași avantaje ca și în cazul serelor de tip Bloc cu un singur par între tunele.